Skolskjuts för elever i fristående skolor

08 maj 2014

Den nya skollagen som började tillämpas från den 1 juli säger att kommunen ska erbjuda skjuts till en elev som