Gör elevens val segregationen värre?

29 april 2024

Påverkar det fria skolvalet segregationen? Under årsmöteskonferensen Så kan friskolor bidra i en orolig tid gav författaren Thomas Gür, rektorn

Intressant om skolvalet

27 augusti 2018

Rätt utformat kan skolvalet bidra med information om vad som gör vissa skolor eftertraktade och vad som gör att andra

Familjeinkomst viktig faktor för skolresultatet enligt Skolverket

21 mars 2018

15% av grundskoleeleverna går i friskolor, dvs 85% av alla elever går i kommunala skolor. Rapporten visar att skillnaden mellan

Varför kan inte skoldebatten handla om de egentliga problemen?

08 december 2016

Jag tror att den svenska skolan skulle må mycket bra av att debatten handlade mer om detta än om klassklyftsperspektiv.

Vart tog eleven vägen i den svenska skoldebatten?

27 november 2015

I debatten om skolornas resultat är frågan om skolsegregation dominant. Det fokuseras på fel saker i arbetet med att vända