Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten

18 juni 2018

Det faktum att reglerna om placering/mottagande samt urval ser så olika ut för kommunala respektive fristående skolor torde i praktiken

Utredning på utredning på utredning

12 juni 2017

Visst är resurser viktigt. Sverige tillhör ett av de länder i världen som satsar mest resurser på skolan. Men vi