Samhället mot skolattacker

30 oktober 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28) Ladda ned Samhället mot skolattacker_SOU2023_28 Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts