Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

02 maj 2019

En förändring av regelverket måste ha sin grund i att det finns ett problem att lösa. I detta fall hänvisas

Den politiska beställningen levereras på löpande band

21 februari 2018

Friskolor är en juridisk person, inte en myndighet. Konsekvensanalysen av förslaget har stora brister.