Det finns inget undantag för sk ideburna verksamheter i regeringens proposition

22 maj 2018

Men det finns inget undantag för non-profit i de förslag som nu behandlas av riksdagen

Bristande information grund för felaktig vinstuppfattning

22 mars 2017

Varken inter­nationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster.

Det handlar framförallt om ledarskap – inte brist på pengar

03 februari 2016

De två största skolhuvudmännen i Sverige får alltså kraftig kritik från Skolinspektionen. De skolor i Göteborg som kritiseras och Ross