Göteborg vill stoppa vinstutdelande friskolor

18 mars 2016

Göteborgs majoritet kräver att friskolor som vill finnas i kommunen ska bevisa att de inte delar ut vinst. Det framgår

Vårdföretagarna har rätt – lägg ner Reepaluutredningen

11 februari 2016

Den bygger på helt felaktiga ingångsvärden, som tex påståendet att kvalitet och vinst är oförenligt.

Tack för klargörandet Skolverket

20 januari 2016

Kan vi dessutom få en debatt där Skolverket, och andra viktiga aktörer på området, baserar sina uttalanden på fakta och

Likvärdighet i den svenska skolan

20 januari 2016

SVENSKT NÄRINGSLIV 2015 | Hur likvärdigheten i skolan påverkats av skolreformer som kommunaliseringen, fritt skolval, och fri etableringsrätt är svårt

Skolsegregation och skolval

29 december 2015

IFAU 2015 | I denna rapport undersöks sambandet mellan det fria skolvalets utbredning och skolsegregationen i landets kommuner. Sambanden indikerar

Vart tog eleven vägen i den svenska skoldebatten?

27 november 2015 I debatten om skolornas resultat är frågan om skolsegregation dominant. Det fokuseras på fel saker i arbetet med att vända trenden med sjunkande resultat.

Skolvalet bidrar till integrationen

26 november 2015 DEBATT | Det finns flera saker man bör ha klart för sig i debatten om friskolor och skolsegregationen. Bland annat att skolvalet ökar blandningen av elever i många skolor, att

Gör undantag i kön för nyanlända elever

07 oktober 2015 Friskolornas riksförbund föreslår att undantag från kösystemet ska inrättas för elever som nyligen kommit till Sverige. På så sätt kan fler fristående förskolor och skolor ta emot fler nyanlända elever.

Skolvalsreform påverkade olika elevgrupper på ungefär samma sätt

26 augusti 2015 IFAU har undersökt hur skolvalsreformerna som genomfördes i början av 1990-talet har påverkat elever med olika familjebakgrund. Resultatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat varit positiva men små

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

26 augusti 2015 IFAU har undersökt betydelsen av 90-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. En viktig slutsats är att resultatnedgången i den svenska skolan påbörjades redan före skolreformerna, men att vi