Remissvar: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

30 augusti 2017

Friskolornas riksförbund instämmer i Skolkommissionens syn på ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt vikten av ett

”Lek inte sociala ingenjörer i skoldebatten”

15 augusti 2017

REPLIK |Det är hög tid att svensk skoldebatt utgår ifrån fakta och empiri. Önsketänkande om kamrateffekter och ”rätt blandning av

Remissvar: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

11 maj 2017

Friskolornas riksförbund skriver att utredningen har haft ett mycket viktigt uppdrag. Elevers problematiska skolfrånvaro är ett mycket allvarligt och sorgligt

Var de svenska skolresultaten bättre förr?

13 mars 2017

Så sanningen är att vissa resultat var bra - andra var riktigt dåliga.

Likvärdigheten gäller inte alla i (s) värld

02 mars 2017

Intressant att en politiker som i andra sammanhang talar om vikten av likvärdighet nu plötsligt menar att de elever som

Vad är viktigast i skolan?

12 februari 2017 Debatten om skolan är intressant. Folkskolan har varit viktig för Sverige. Den gav alla barn möjlighet att läsa och skriva. Det i sin tur gav en grund för att studera

Varför acceptera att bara vissa väljer?

01 november 2016 För mig är det självklart att vi ska förmå alla föräldrar att nyttja sin rätt att göra ett aktivt och väl informerat val av skola. Men, då måste man också

Friskolor startas oftare i invandrartäta områden

09 juni 2016 ESO 2016 | En ny ESO-rapport visar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade – men också i invandrartäta områden. Friskolor etableras också i högre utsträckning i områden

”Släpp fixeringen vid driftsformer”

22 mars 2016 Det är beklagligt att Ilmar Reepalus utredning har fel fokus. Behoven är enorma, särskilt på skolområdet. Så släpp fixeringen på driftsformer, kroka arm med friskoleaktörerna och sätt igång arbetet med

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

21 mars 2016 83 procent av alla elever går i kommunala skolor. Det var inte någon som en enda gång under dagen gjorde detta enkla påpekande.