Från ordträngd och blyg till socialt språkgeni

07 februari 2024

Då: elev i Svenska som andraspråk. Nu: lärare i samma ämne: “Vi ser potentialen i varje elev” Hon kom till