Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

13 juni 2019

Idéburna friskolor argumenterar på samma sätt som Friskolornas riksförbund kring varför förslaget är orimligt - de vill inte ha offentlighetsprincipen

Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små

09 april 2019

Det är bara att konstatera att fd utbildningsminister Fridolin, som säger sig värna om de små aktörerna, har bedrivit en

Verkligheten utgör hinder för politiker som inte gillar fristående skolor

19 oktober 2015

Den här typen av diskriminering av en viss typ av skolor och förskolor är inte förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen.