Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten

18 juni 2018

Det faktum att reglerna om placering/mottagande samt urval ser så olika ut för kommunala respektive fristående skolor torde i praktiken

Gemensam kö? Hur ska det gå till?

01 april 2015

En gemensam kö är en delikat fråga. Att en av huvudmännen - kommunen - ska administrera den är en anledning