Specialdestinerade statsbidrag och åtgärdsgarantier – är det rätt lösningar?

10 december 2017

Om staten vågade tala om vad eleverna bör lära sig skulle skolresultaten höjas

Var tog individen vägen i det cyniska politiska välfärdsspelet?

06 november 2016

Elever, föräldrar, äldre, anhöriga, medarbetare, patienter - många hundratusentals människor. De verkar inte ha någon betydelse i det politiska spelet.