Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Stödmaterial om klagomålshantering

18 september 2018

Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit

Lärarlöner i fristående och kommunala skolor

12 september 2018

Vid en första anblick ser det ut som att de flesta lärartyperna har lägre lön i friskolor än i kommunala

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Låt personalen avgöra hur många barn som får plats – inte politikerna

13 augusti 2018

De flesta partier såväl till vänster som till höger vill i dag se detaljerad styrning av barngruppsstorlek i förskolan. För

Låt personalen avgöra hur många barn som får plats – inte politikerna

13 augusti 2018 Det finns ingen forskning som visar vad som är en idealisk barngrupp. Det finns inte ens någon enhetlig definition av vad en barngrupp är.

Friskolornas riksförbund i Almedalen 2018 – hela programmet

21 juni 2018 Friskolornas riksförbund har evenemang i Almedalen måndagen den 2 juli till torsdagen den 5 juli. Här hittar du hela programmet.

Inget vinsttak – men hårdare prövning väntar fristående förskolor och skolor

08 juni 2018 Riksdagen gick emot regeringens kritiserade förslag om vinsttak för välfärdsföretag. Men den förändrade ägar- och ledningsprövningen som röstades igenom kommer innebära skarpare krav på både fristående förskolor som skolor.

Jobbhälsoindex Skola 2018

07 juni 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRUND 2018 | Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern och som tas fram av bl a Svenskt Kvalitetsindex) för i år visar att privat anställda i utbildningssektorn är mer nöjda med villkoren

Skola med konfessionell inriktning – vad är det som gäller?

13 mars 2018 Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformen (RF). Konfessionella inslag i utbildning är reglerade i skollagen. Här kan du läsa om vad som gäller.