Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

26 februari 2019

Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor

Lika för alla?

22 februari 2019

Den vanligaste tolkningen av likvärdighet utgår från sambandet mellan social bakgrund och skolresultaten. En tolkning som leder fel eftersom den

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Intressant om skolvalet

27 augusti 2018

Rätt utformat kan skolvalet bidra med information om vad som gör vissa skolor eftertraktade och vad som gör att andra

Friskolornas riksförbund i Almedalen 2018 – hela programmet

21 juni 2018

Friskolornas riksförbund har evenemang i Almedalen måndagen den 2 juli till torsdagen den 5 juli. Här hittar du hela programmet.

Talet om att Reepalus förslag syftar till att värna mångfalden är patetiskt

31 maj 2018 Bara svepande påståenden och misstänkliggörande av välfärdsföretagen från s,v och mp

Varför är friskolemotståndare inte intresserad av kunskap?

25 maj 2018 Att uppsöka friskolor för att övertyga gymnasieelever om att de valt fel skola enkom för att de går på en skola som drivs som aktiebolag är rätt magstarkt och andas

Obligatoriskt skolval

02 maj 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND & ALMEGA 2018 | Närhet är viktigt när föräldrar väljer skola, särskilt för de med yngre barn. Men skolvalet görs utifrån ett större antal faktorer. Föräldrar med svag

Praktiknära forskning på friskolan Broholmsskolan

21 februari 2018 Friskolan Broholmsskolan medverkade i en forskningsstudie om elevers förutsättningar att nå målen i grundskolan. Ingen skola är för liten för att delta i forskning, tror verksamhetschef Marie Pilfalk. Det är

Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

30 januari 2018 Var fjärde elev som lämnar denna grundskola gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska även de kommunala skolorna.