Ämnesprov – elever i friskolor bättre på ämnesprov

30 september 2020

I ämnesprovet i engelska i årskurs 9 2017/2018 nådde 98,3 procent av eleverna i fristående skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var

Måluppfyllelse – fler når målen i fristående skolor

30 september 2020

I fristående grundskolor nådde 84,8 procent av eleverna (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) i årskurs 9 kunskapskraven i