Minskat intresse för lärarutbildningar, särskilt för förskollärarutbildningen, innebär en jätteutmaning de kommande 5-10 åren

25 april 2018

Intresset för att söka lärar- och förskolärarutbildningarna har sjunkit med 5,4% jämfört med 2017. Värst är det för förskollärarutbildningen, där

Hög tid för tillnyktring i debatten om välfärdsföretagen

01 november 2016

Det är lätt att inse vad det skulle innebära för den kommunala ekonomin om kommunerna var tvingade att stå för