Skolorna som misslyckas

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Betygsexperten: Det relativa betygssystemet var inte likvärdigt

08 oktober 2022

Det hävdas ofta i debatten att det relativa betygssystemet inte hade några glädjebetyg och att det var mer likvärdigt. Vd

Friskolorna publicerar själva den statistik som de rapporterat in till SCB och Skolverket.

03 juli 2020

Efter ett beslut från SCB har Skolverket beslutat att inte redovisa statistik på skolnivå i höst. Det här hindrar elever

Jubileumsrapport från Kunskapsskolan 20 år – Glädjebetyg eller glädje att sätta betyg

23 juni 2020

I år fyller Kunskapsskolan 20 år och i samband med jubileet presenterar de ett antal vetenskapliga artiklar och rapporter. Läs

Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

11 juni 2020 Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att ge en bild av vilka utmaningar som svensk skola ha,

Välkommet besked om betygsutredning

30 september 2019 Liberalerna, Centern och regeringen har kommit överens om ett tilläggsuppdrag till den sittande betygsutredningen som innebär att den ska beakta att de förslag som läggs inte ska leda till betygsinflation

Sommarskola och betygsinflation

15 augusti 2019 Sommarskolan/lovskolan har ju införts för att möjliggöra att elevernas betyg höjs i förhållande till det betyg de fick när de lämnade grundskolan. Hur är det möjligt att höja elevers kunskapsnivå

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

20 mars 2019 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2019 | Friskolornas riksförbund fortsätter sitt arbete med att sätta fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i den svenska skolan. Därför ger vi ut ännu en rapport med

Kvalitetsdebatten får inte förenklas

23 augusti 2018 De kanske viktigaste följderna av att vi har friskolor och skolval är att debatten om kunskap, resultat och skolkvalitet lever idag och att skolor kan inspireras av varandra och på