Har vi en ideologiskt blind utbildningsminister?

03 september 2019

Jag har svårt att se hur något kan vara viktigare än att se till att skolorna i de 104 kommunerna

14000 elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet – det är problemet

31 maj 2016

Ingen är betjänt av en skoldebatt på Trump-nivå. Det ägnar sig bara de åt som inte vet vad som ska

14.000 unga utan behörighet till gymnasiet – det är ett helt Vetlanda.

30 september 2015

Oavsett om man utgår ifrån föräldrarnas utbildningsnivå, om eleverna har svensk eller utländsk bakgrund så gäller samma mönster. Betygen i