Skriv till våra politiker

För att förhindra att regeringens utredningsförslag blir verklighet behöver vi alla som står upp för rätten att välja göra vår röst hörd.

Skriv till någon av partiernas gruppledare i riksdagens utbildningsutskott och berätta vad du tycker om utredningsförslagen!

 

 

Gunilla Svantorp (S)

gunilla.svantorp@riksdagen.se

Kristina Axén Olin (M)

kristina.axen.olin@riksdagen.se

Patrick Reslow (SD)

patrick.reslow@riksdagen.se

Robert Stenkvist (SD)

robert.stenkvist@riksdagen.se

Fredrik Christensson (C)

fredrik.christensson@riksdagen.se

Daniel Riazat (V)

daniel.riazat@riksdagen.se

Gudrun Brunegård (KD)

gudrun.brunegard@riksdagen.se

Roger Haddad (L)

roger.haddad@riksdagen.se

Annika Hirvonen Falk (MP)

annika.hirvonen.falk@riksdagen.se