Vad letar du efter?

Här kan du söka bland allt innehåll på www.friskola.se

Greppa pennan för framtiden

28 mars 2024 Skrivstil stärker Jensen Tungelstas elevers självkänsla: ”Många föräldrar blir imponerade”    I en tid då många skolor har implementerat skärmar allt mer i undervisningen går Jensen grundskola i Tungelsta i en annan

Intervju med Johanna Karlsson, rektor Vrena friskola

26 mars 2024 Hur är det egentligen att driva en mindre, kooperativt ägd skola en bit från närmaste större tätort? En styrka är flexibiliteten. Samtidigt är små aktörer också sårbara. Men med en

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024 Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt hur detta kan få pågå år ut och år in.

För barn och unga i samhällsvård

22 mars 2024 Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66) Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och vill lämna följande yttrande. FR yttrande

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

22 mars 2024 Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i närområdet. Kriserna har avlöst varandra under de senaste åren. Hur

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024  Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden är att det går sämre för friskolornas elever. Men stämmer

”Skyll inte på friskolorna när eleverna räknar fel”

21 mars 2024 Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren har gjort en analys av PISA 2022-resultaten för Näringslivets skolforum. Den visar att friskolornas elever överträffar kommunala elever med 34 poäng i PISA-proven. Justerat för elevernas

Seminarium 15 maj i Linköping Får alla elever samma förutsättningar?

20 mars 2024 Är skolpengen likvärdig? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024 Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men när skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren, knuten till London School of

En känslomässig spargris för varje elev

20 mars 2024 Så ger IES Borås arbete mot mobbning eleverna trygghet Tydliga strukturer, synlighet och investering i relationen med eleverna är några av grundbultarna i Internationella Engelska Skolan i Borås arbete mot