ALMEDALEN | Aktiviteter och seminarier med Friskolornas riks­förbund

Friskolornas riksförbund arrangerar två spännande seminarier och det finns möjlighet att träffa Sveriges bästa lärare varje dag kl 14.00-15.00 under punkten På Schemat.Vi deltar också i andras evenemang och paneler under Almedalsveckan. Styrelse, kansli och många medlemmar med lärare och rektorer är på plats i Visby hela veckan.

Friskolornas riksförbund arrangerar två spännande seminarier och det finns möjlighet att träffa Sveriges bästa lärare varje dag kl 14.00-15.00 under punkten På Schemat. Vi deltar också i andras evenemang och paneler under Almedalsveckan. Styrelse, kansli och många medlemmar med lärare och rektorer är på plats i Visby hela veckan.

Våra två seminarier hålls ombord på fartyget Älva.

Tisdag 2 juli kl 11.00-12.00 Hur säkerställer vi skolkvalitet i lärarbristens Sverige?

Kan man ha kvalitet i skolan när det saknas 80 000 lärare? De kommande åren krävs att politiken och skolan lagar efter läge och gör det bästa av de resurser som finns. Lyssna på vad forskningen säger om hur skolor ska organiseras för likvärdighet och kvalitet och vad sin kan göras för att mäta skolors kvalitet i en tid av lärarbrist.

Onsdag 3 juli kl 15.00-16.00 Likvärdighet och segregation – vad menas?

Vad innebär likvärdighet i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget? Kunskapsresultat, blandade klasser, legitimerade lärare, lärartäthet, vad ska prioriteras? Likvärdighet och segregation är en av dagens skoldebatts mest återkommande begrepp. Med vad innebär det i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?

Måndag till tisdag kl 14.00-15.00 På Schemat – lär dig av Sveriges bästa lärare 

Svensk skola är full av duktiga lärare. Träffa en av dem och lär dig både något i deras ämne och vad som karaktäriserar en duktig lärare.

Varmt välkommen till Friskolornas riksförbund på fartyget Älva

Sidan uppdateras