Riksprislistan fastställs av Skolverket. Den anger hur stor ersättning en kommun ska betala till en fristående gymnasieskola för en elev från kommunen, när kommunen inte själv erbjuder den utbildning som eleven går på.

Från och med 2010 ska riksprislistan beräknas utifrån kommunernas budgeterade kostnader. Till och med 2009 utgick riksprislistan från kommunernas faktiska kostnader under föregående tre år för respektive gymnasieprogram.

Klicka här för att komma till riksprislistan hos Skolverket.