Medlemmar i Friskolornas riksförbund har rätt att använda förbundets medlemslogotype. Den signalerar att ni står bakom och arbetar i linje med förbundets etiska förhållningssätt.

På webben kan ni länka logotypen till adressen https://www.friskola.se/medlem där intresserade kan läsa mer om vad ert medlemskap innebär för verksamheten.

Det går också att ladda ner alla logotyper samt riktlinjerna för användning av medlemslogotypen på en gång FR medlemslogo paket zip