Så har 8 skolorganisationer tagit sitt kvalitetsarbete till nästa nivå 

Håller ni på med att se över strukturen, processerna och innehållet i ert systematiska kvalitetsarbete? Beställer ni Modellen 2.0 ingår åtta skolorganisationers kvalitetsarbete för inspiration – för att hitta saker att ta efter och skapa eget. Ingen annan källa ger dig så mycket konkret input för att utveckla HUR ni ska genomföra ert systematiska kvalitetsarbete.

Allt är baserat på forskningen om hur framgångsrika skolor tänker och gör inklusive fokus på undervisningens kvalitet – på vetenskaplig grund.

Läs mer här

Pris: 5.900 kr exkl. moms.

Som medlem får du 10 procent i rabatt. Läs nedan.

 

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete… motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Skarphed, Skolchef Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

 

Modellen 2.0 

En exempelbank (se bild) som omfattar en sammanställning så att man kan se och jämföra hur olika skolorganisationer och kommuner exakt har valt*** att tillsammans med och för all personal konkretisera följande delar:

– Vetenskaplig grund

– Nyckeltal och mål med fokus på progression

– Skolans rutiner och årsklockanLärarnas rutiner

– Mittermins- och terminsutvärderingar

– Plan för bättre och bättre undervisningRektors rapportering för kvalitets- och resultatdialoger

– Huvudmannens rapportering efter kvalitets- och resultatdialoger

*** Alla exemplen används idag i skolvardagen.

Beställ Modellen 2.0

Pris: 5.900 kr exkl. moms och frakt. Omgående leverans.

Beställ smidigt direkt här

 

Medlemsförmån för Friskolornas Riksförbunds medlemmar 

Som medlem får du 10 procent i rabatt på: 

– Handbok Modellen 2.0 *** – inkl. digitala mallar för kvalitetsarbetet

– Utbildning & handledning kring Modellen. Läs mer på 

 

*** Med handboken följer digitala mallar med strukturer processbeskrivningar rutiner resultattabeller och visualiseringar – som man kan använda för att klippa klistra ta efter redigera och göra eget av för att lyfta kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.

 

För mer information kontakta:

Mats Rosenkvist

Telefon: 010 516 40 90

E-post: info@successfulschools.se

 

Här kan du läsa mer om Successful Schools