Som ni känner till kan förbundets medlemmar redan idag få juridisk rådgivning av våra egna jurister. Samarbetet med Draftit kompletterar detta erbjudande och ger medlemmar tillgång till Draftits informations- och stödmaterial för skolledare.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.