På kansliet finns tillgång till juridisk rådgivning, dit medlemmar kostnadsfritt kan vända sig för att få upplysningar och råd om hur gällande lagstiftning är utformad och tillämpas. Några ofta förekommande frågor och grundläggande bestämmelser har vi skrivit om i våra publicerade råd.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.