På kansliet finns tillgång till juridisk rådgivning, dit medlemmar kostnadsfritt kan vända sig för att få upplysningar och råd om hur gällande lagstiftning är utformad och tillämpas.

Några ofta förekommande frågor och grundläggande bestämmelser har vi skrivit om i våra publicerade råd. Får du inte svar på din fråga där kan du mejla till oss på radgivning@friskola.se. Du kan också ringa till oss för rådgivning på onsdagar och fredagar mellan klockan 9.00 och 16.00 på telefonnummer +4687627801.

Klicka här för att komma rätt direkt: