Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har cirka 600 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlemmar i förbundet.

Bild1

Friskolornas riksförbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Förskolor och skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund står bakom och arbetar i linje med förbundets etiska förhållningssätt

Vad får du som medlem i Friskolornas riksförbund?
 

Rådgivning
Vi ger våra medlemmar råd och stöd i arbetet med att starta och driva verksamheten. På förbundet finns skoljuridisk experthjälp  som är särskilt inriktad mot dig som driver en fristående verksamhet. Vi kan också ge råd i mediehantering.

Tjänster och medlemsförmåner
Som medlem har du tillgång till ett antal tjänster och medlemsförmåner som gör det lättare och mer effektivt att bedriva din verksamhet.

Fakta och nyheter
På friskola.se hittar du nyheter som berör vårt verksamhetsområde och fakta om fristående förskolor och skolor. Som medlem får du en egen inloggning som ger dig mer information, fler tjänster och förmåner. Du får också vårt nyhetsbrev i en separat utgåva.

Utbildningar och konferenser
Förbundet anordnar utbildningar och konferenser om aktuella ämnen. Utbildningarna vänder sig i första hand till våra medlemmar, men även till personer som planerar att starta en fristående förskola eller skola. Medlemmar får ofta rabatt på saker vi arrangerar ihop med andra.

Opinionsbildning och påverkansarbete
Förbundet arbetar konstant med att förbättra villkoren för alla fristående förskolor och skolor. Det gör vi bland annat med hjälp av pressarbete, genom att ge ut rapporter och anordna seminarier och konferenser. Vi träffar även politiker och svarar på frågor från journalister, myndigheter och allmänheten om vår bransch och vad vi anser vara viktigt i svensk skola. I vårt pressrum hittar du våra senaste officiella kommentarer. Som medlem stödjer du arbetet för att fristående förskolor och skolor ska kunna drivas på lika villkor som kommunala verksamheter.

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften till Friskolornas riksförbund baseras på medlemmens omsättning. Här kan du räkna ut vad din avgift skulle bli.

Hur blir du medlem?

Det går snabbt och enkelt att bli medlem genom att anmäla sig här.

Kan du bli medlem fast ni inte startat ännu?

För att få information, hjälp och stöd när du ska starta förskola eller skola kan du bli en så kallad Observatörsmedlem i Friskolornas riksförbund. Då får du samma service som fullvärdiga medlemmar, med undantaget att du inte får rösta på vårt årsmöte. Ett observatörsmedlemskap kostar bara 1500 kr/år. När du sedan fått godkännande och startar din verksamhet blir du fullvärdig medlem. Här kan du enkelt bli observatörsmedlem.

Vi håller också Starta-kurser varje höst där vi går igenom lagar och regler samt vad som krävs i din ansökan för att den ska kunna bli godkänd. Själva ansökan måste du dock alltid skriva själv.