Friskolornas riksförbund vill bjuda in till ett möte riktat till centerpartister (alla som är intresserade av skolfrågor är välkomna) för att diskutera effekterna av utredningen En mer likvärdig skola som just nu är aktuell. Utredningen har en rad förslag om bland annat skolans finansiering och hur skolor ska anta elever som skulle innebära stora förändringar för Sveriges skolor.

 

Friskolornas riksförbund vill gärna bidra med att berätta om friskolors perspektiv på förslagen. Till mötet har vi därför bjudit med Leif Åhlin som driver Södertälje friskola. Leif är ordförande för Centerpartiet i Södertälje och har flera uppdrag i kommunen. I övrigt deltar Sofia Larsen, ordförande för Friskolornas riksförbund, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund samt Andreas Arvidsson från Friskolornas riksförbund.

Vi hoppas att mötet ska ge en bild av hur det aktuella förslaget kan komma att påverka förutsättningarna för skolvalet och för att driva friskola och vi är givetvis också intresserade av att höra dina synpunkter på förslaget i sig och kring skolvalet och friskolor i stort.

Hoppas du kan delta! Anmälan får gärna innehålla namn och ditt förtroendeuppdrag och görs till andreas.arvidsson@friskola.se

Tid: kl 16.00-17.00 måndagen den 24 maj.

Mötet sker över Teams.