Friskoleveckan i Lund 15 november

Friskolereformen fyller 30 i år. Det uppmärksammar vi genom att anordna ett spännande seminarium med föreläsningar, panelsamtal och diskussioner med perspektiv på skolutveckling – med fokus på framtiden.

 

Värd för Friskoleveckan i Lund är rektor Åsa Klein, tillsammans med elever och lärare på Kunskapsskolan i Lund.

 

Vad tycker vi som verkar i skolans värld om lärandet, kunskapen och skolans utveckling? Ligger vi i takt med tiden, vad är egentligen kvalitet i skolan, och framför allt – vad kännetecknar framtidens skola?

Program:

Mingel och tilltugg

Anders Johnson, en av författarna till boken “Ett fönster öppnades” berättar om friskolornas historia och framväxt.

Därefter följer paneldiskussion om framtidens skolutveckling och friskolornas roll.

I panelen:
– Per Algback, rektor Kunskapsskolan i Trelleborg
– Anders Johnsson, författare,
– Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne och Blekinge,
– Mia Honeth, ordf. barn- och skolnämnden
– Rasmus Törnblom, ordf. Utbildningsnämnden.
– Martina Lindvall, rektor för Realgymnasiet i Lund.

tisdagen 15 november
16.00 Insläpp och mingel med tilltugg
16.30-18.00 Seminarium och panel

Kunskapsskolan i Lund, Sankt Lars väg 19.

Anmälan till asa.klein@kunskapsskolan.se senast 9/11. Ange namn och eventuell specialkost.

Läs inbjudan till Friskoleveckan Kunskapsskolan i Lund