Värt att uppmärksamma!

Den 9 juni 1992 klubbades friskolereformen igenom i Sveriges riksdag. Det är en historisk dag ur flera perspektiv eftersom det var ett beslut som var förankrat inom både S och M, men framförallt för att det blev möjligt för elever och föräldrar att välja skola. I och med reformen infördes den sk skolpengen som följer varje elev och som möjliggjorde att den enskilda individens behov och beslut kom till godo, efter decennier av statligt veto.

 

Under våren 2022 anordnade Friskolornas riksförbund seminarier runt om i landet tillsammans med några av våra medlemmar för att uppmärksamma vad friskolereformen betytt för individer, samhällen och för skolutvecklingen generellt, genom seminarier och panelsamtal runt om i landet. Det blev en enorm succé och väldigt uppskattat, och med det i ryggen av vi oss ut på en ny turné under oktober och november.

 

 

Videon sammanfattar innehåll och känslan av den energi som genomsyrade Friskoleveckans fem seminarium våren 2022, i Göteborg, Helsingborg, Västerås, Sundsvall och Hudiksvall.