Under 2023 granskade Mikaela Valtersson skolpengen i 32 olika kommuner runt om i Sverige. Resultat blev en omfattande rapport som visade på stora skillnader mellan vad de olika kommunerna budgeterar skolpengen till, dvs hur mycket en elev i grundskolan ska kosta kommunen under ett år.

 

Tillsammans med Mikaela kommer vi arrangera seminarier och panelsamtal på fem olika orter runt om i Sverige. Samtalen kommer att handla om skolpengen och hur det kommer sig att det är så stora skillnader beroende på i vilken kommun man bor. Men kanske ännu viktigare – vad får det för konsekvenser för eleven? Ger mindre pengar sämre resultat? Finns det risk att vi bygger en kunskapssegregation i Sverige? Värderar vi utbildning för våra barn olika?  

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte