En minister kan inte besluta om sänkt skolpeng

01 mars 2023

Det har blossat upp en debatt om sänkt skolpeng. I dag har också skolminister Lotta Edholm tydliggjort att friskoleföretagens vinstutdelning

Skolorna som misslyckas

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Skolans viktigaste problem har ignorerats alldeles för länge

11 oktober 2022

– Det hjälper inte att bara fylla de tomma platserna på landets lärarutbildningar. Det gäller att fylla dem rätt personer.

En ny mandatperiod – med arbetsro för friskolorna?

15 september 2022

Valrörelsen 2022 är över och på onsdagskvällen meddelade Magdalena Andersson att hon kommer att  avgå som statsminister. Valresultatet var då

Hätsk och felaktig debatt om friskolor

12 september 2022 – Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras

Byskolan i Värmskog: ”Vi kommer behöva lägga ner”

24 september 2021 Värmskogs friskola i Grums kommun är en av landets många byskolor. Men nu hotas den likt många andra av det avdrag på friskoleelevers skolpeng som regeringens utredare har föreslagit.  

Vänsterpartiet gör eleverna en stor otjänst

20 september 2021 Det viktiga är att skolan fungerar. Det finns goda exempel på sådana skolor bland såväl kommunala som fristående huvudmän. Låt oss få fler sådana, oavsett vem som driver dem, skriver

Sänkt skolpeng skulle straffa friskoleelever

31 augusti 2021 Omkring 400 000 elever har redan valt en friskola. En sänkt skolpeng för friskoleelever skulle bestraffa dem och underkänna deras val. Detta vore både olyckligt och respektlöst. Det skriver skriver

Elever har valt friskolor – inte tvärtom

30 augusti 2021 Friskolorna bidrar till att göra svensk skola bättre, skriver Ulla Hamilton i Uppsala Nya tidning idag. Kommentar till insändare av Hans Eric Lindahl 21/8 ”Hans Eric Lindahl vill hävda att den svenska