SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket bjuder in till en webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till Covid-19.

Ingen anmälan krävs, klicka här för länk till sändningen.

Utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Elevkårer belyser situationen i skolan från sina perspektiv. Ett antal huvudmän delar med sig av exempel och erfarenheter när det gäller organisering av arbetet; fjärr- och distansundervisning, schemaläggning och lokalanvändning etc. Under den avslutande paneldiskussionen finns möjlighet att ställa frågor via menti.com.

Webbinariet kan även ses i efterhand.

Program

10:00 – 10:05 Välkomna

Avdelningschef Monica Sonde, SKR

10:05 – 10:15 Inledning

Utbildningsminister Anna Ekström

10:15 – 10:25 Det epidemiologiska läget – det här vet vi om skolan och covid-19

Avdelningschef Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten

10:25 – 10:35 Nuläget i skolväsendet

Generaldirektör Peter Fredriksson, Skolverket

10:35 – 10:45 Om skola och undervisning under pandemin

Ordförande Josefine Fälth, Sveriges Elevkårer

10:45 – 10:55 Paus

10:55 – 11:25 Exempel och erfarenheter från huvudmän

Skolchef Erica Andrén, Säffle kommun, skolchef Malin Westling, Piteå kommun, rektor Anders Ringård, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

11:25 – 11:55 Panelsamtal och reflektioner över mötet

Monica Sonde (SKR), Ulla Hamilton (Friskolornas Riksförbund), Peter Strömblad (Idéburna skolors riksförbund), Peter Fredriksson (Skolverket), Britta Björkholm (Folkhälsomyndigheten) och Håkan Olsson (Arbetsmiljöverket)

11:55 – 12:00 Sammanfattning och avslutning