Systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

Systematiskt kvalitetsarbete och reslutatsstyrning utifrån Modellen med, Mats Rosenkvist, Successful schools. Se webbinariet i efterhand här.

Tid