Överlämning vid skolbyte

När en elev byter skola eller skolform kan avlämnade skola behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Vi i går igenom vad som gäller och vad man behöver tänka på.

Frånvaro i skolan

Genomgång av de regler som gäller om elevers frånvaro i skolan.

Vår förbundsjurist Mariette Dennholt berättar och svarar på frågor.