I SAMARBETE MED SUCCESFUL SCHOOLS – Systematiskt kvalitetsarbete 6 maj 2020

Kurser för rektorer, skolchefer, er som arbetar på skolförvaltningen eller är huvudman – som leder och utvecklar skolans struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Läs mer om de olika kursuppläggen Systematiskt kvalitetsarbete

Till anmälan

Hör Mats Rosenkvist beskriva vad kursen kan ge dig.

Tid