Kurser för rektorer, skolchefer, er som arbetar på skolförvaltningen eller är huvudman – som leder och utvecklar skolans struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Läs mer om de olika kursuppläggen Systematiskt kvalitetsarbete

Till anmälan