Får alla elever samma förutsättningar? Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj. Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Linköping är en av de granskade kommunerna.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer. Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Linköping och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 15 maj klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten.