Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj.

Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Örebro är en av de granskade kommunerna.

Det visar sig att det i själva verket är friskolornas elever som missgynnas med minst 11 000 kronor per elev och år.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer.

Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Örebro och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 15 februari klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium på Jensens grundskola, Rudbecksgatan 36 i Örebro, där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten.

Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Jimmy Nordengren (C) kommunalråd skola och folkhälsa Örebro kommun, Karolina Wallström (L), kommunalråd, Viktoria Bjurström, biträdande skolchef Jensen.

Seminariet är på plats.