Medlemsaktivitet

Samverkan med hemmet samt klagomålshantering

Läroplanen är tydlig med att förskolan/skolan ska samverka med hemmet kring barnets och elevens utveckling och skolgång. Men när kontakten med vårdnadshavarna blir ansträngd och det blir allt svårare att samarbeta – vad gör man då? Vi visar på de olika vägar som finns för att försöka hantera en sådan situation, t.ex. utifrån vilka krav […]