Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden är att det går sämre för friskolornas elever. Men stämmer den beskrivningen?

I ett rykande aktuellt frukostseminarium, 27 mars kl 0815-0930,  granskar vi Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport med hjälp av forskare från Handelshögskolan, vi tittar närmare på hur Sveriges största friskolekoncern jobbar med kvalitet i betygsättningen och hur Sveriges ledande gymnasierankingtjänst ser på statistiken och hur olika gymnasieskolor presterar.
 

Du kan se seminariet på vår kanal Friskola.

Deltagare:

Erik Lakomaa är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där han är direktör för Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning. Han har forskat om betygsättning i förhållande till konkurrens på skolmarknaden och kritiskt granskat Skolverkets tidigare rapport ”Från gymnasieskola till högskola” från 2018, som också den visade att friskolornas elever presterar sämre. ”Läser man rapporten finner man emellertid att det överhuvudtaget inte går att säga något om detta utifrån den metod som användes”, skrev Erik Lakomaa i en essä i tidskriften Smedjan.

Frans Björnsson är grundare av och ansvarig utgivare för den framgångsrika gymnasierankningstjänsten Ednia.se som sorterar gymnasieskolor utifrån officiell statistik om bland annat kunskapsresultat, misstänkt betygsinflation och hur det går för respektive gymnasister när de går vidare till högskolestudier. Frans Björnsson har studieuppehåll från ansedda Duke University i USA, där han pluggar matematik och nationalekonomi, för att jobba med Ednia.se på heltid.

Lotta Krus är chef för grundskolesegmentet på Sveriges största friskolekoncern AcadeMedia och tidigare utbildningsdirektör för kreativa gymnasieområdet. Hon har också haft ledande befattningar på Plusgymnasiet och LBS Kreativa gymnasiet. Lotta är i grunden lärare och har jobbat mycket med kvalitetssäkrade och likvärdiga betyg på koncernnivå inom AcadeMedia.

Du kan delta på plats på Storgatan 19 i Stockholm eller digitalt, du väljer i formuläret. 

Välkommen!

 

 

 

Du kommer även att kunna se seminariet i efterhand