KURS Överklaga skolpeng

Lär dig överklaga

Kan det vara så att du någon gång fått för låg ersättning från kommunen? Eller funderat på om den är rätt beräknad? Då är du inte ensam.

Många förskolor och skolor måste överklaga pengbesluten för att kommunens resursfördelning ska bli rätt. Det kan handla om allt från vad som ska ingå i posten administration, att kommunen fördelat mer resurser till kommunala skolor, tilläggsbelopp eller kommunala budgetunderskott.

Inför kommunernas beslut om elevpeng till fristående förskolor och skolor kring årsskiftet får du här ett tillfälle att lära dig om regelverket kring skolpeng, vad man behöver tänka på vid överklagande av ett pengbeslut och vad som gäller när en kommun gör ett budgetunderskott.

Målgrupp

Kursen är öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund och vänder sig särskilt till dig som arbetar med pengärenden, t ex huvudmän, rektorer, förskolechefer och ekonomipersonal.

Kursens innehåll

– Grundläggande bestämmelser kring pengen och överklaganden; formalia, mallar mm.
– Socioekonomisk resursfördelning
– Transparens i pengbeslutet
– Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd
– Rättspraxis
– Vad gäller när kommunala skolors budget inte räcker till?

Pris och plats

Kursen kostar 1900 kr + moms och kommer att genomföras digitalt 14 januari 09.00-16.30

Medverkande

Medverkar gör våra förbundsjurister Gudrun Rendling, Mariette Dennholt samt Simon Jernelöv, JP Infonet.

Anmäl dig här

I händelse av för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.

Frågor

Har du frågor om det här eventet är du välkommen att kontakta oss på info@friskola.se eller 08-762 77 58.

Välkommen!

Tid