KURS Starta friskola

Vill du starta en friskola? Eller kanske utöka en befintlig friskola? Då är det här en kurs för dig!

Dagen har fokus på vad som krävs för att bli godkänd som skolhuvudman och innehållet i den ansökan som ska göras. På kursen får du den kunskap om skoljuridik och skolekonomi som behövs inför ansökan om godkännande hos Skolinspektionen. Skolinspektionen finns på plats för genomgång av ansökningshandlingarna och för att svara på dina frågor. Dessutom får du lära dig grunderna i vad det innebär att vara arbetsgivare.

Innehåll

  • Genomgång av ansökningshandlingarna och information om tillståndsprocessen från ansökan till skolstart.
    Skolinspektionen
  • Ekonomi; om budgetarbete, intäkter och kostnader i fristående skolor samt elevpeng, framför allt inför ansökan om godkännande.
  • Skoljuridik; genomgång av de väsentliga bestämmelserna i skollagstiftningen inför ansökan och skolstart.
  • Den fristående skolhuvudmannen som arbetsgivare; arbetsrätt och kollektivavtal.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss på info@friskola.se eller 08-762 77 58.

 

Tid

  

Plats

Sturegatan 11