KURS Överklaga skolpeng

Lär dig överklaga

Har du också svårt att få rätt skolpeng från kommunen? Vi går igenom hur man överklagar ett pengbeslut och den senaste rättspraxisen på området.

Innehåll:
• Grundläggande bestämmelser kring överklaganden; formalia, mallar osv
• Tilläggsbelopp
• Kommunens budgetunderskott som ett resurstillskott
• Transparens/administration

anmäl dig här

Tid