Inför digitaliseringen av de nationella proven ställs en rad nya krav på skolor. Inte minst för mindre friskolor kan detta innebära ett stort förändringsarbete som bör planeras för i god tid. För att kunna ge varandra inspiration och dela erfarenheter tar Friskolornas riksförbund initiativ till ett nätverk för medlemmar.

Som en startpunkt vill vi bjuda in till digitalt möte där vi får lyssna till Skolverket, Internetstiftelsen och EdTech Sweden samt påbörja diskussionen hur vi på bästa sätt kan hjälpa varandra i processen.

Efter mötet kommer vi öppna diskussionsforum med olika delfrågor för er som anmält er där ni som medlemmar kan dela med er av varandras erfarenheter och vi från förbundet kan ta med oss frågeställningar till Skolverket och andra berörda. Det går förstås också bra att anmäla sig till nätverket även i efterhand.

Skolverkets provtjänst kommer att tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Under 2022 kommer skolorna få möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten.

Observera att du kommer att kunna ansluta dig till mötet via Teams. Vi skickar ut en länk till dig som är anmäld dagen innan mötet.

Program 26 maj

15.00-15.05 Inledning av Andreas Arvidsson, Friskolornas riksförbund

15.05-15.35 Skolverket informerar om krav och om hur du kan hitta mer information och ställa frågor.

15.35-15.50 EdTech Sweden berättar om hur de och deras medlemmar kan bistå.

15.50-16.05 Internetstiftelsen förklarar hur de kan bidra och bistå med svar på frågor om Idp.

16.05-16.30 Öppen diskussion och förslag på fortsatt arbete.

Om du har frågor, maila till Andreas Arvidsson

Anmäl dig här