I SAMARBETE MED SUCCESFUL SCHOOLS – Kurs i Malmö – Systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

Kurser för rektorer, skolchefer, er som arbetar på skolförvaltningen eller är huvudman – som leder och utvecklar skolans struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Anmäl dig här och läs mer om de olika Systematiskt kvalitetsarbete.

Lyssna till Mats Rosenkvist som berättar vad kursen innebär.

Tid