Vill du bli en bättre ledare? Vill du vara en Attraktiv arbetsgivare?

I samarbete med KRAFT Ledarutveckling erbjuder Friskolornas riksförbund förbundets medlemmar möjlighet till ledar- och verksamhetsutveckling.

KRAFT Ledarutveckling jobbar med hållbart och långsiktigt ledarskap som utgår från verksamheten, dig som ledare och dig som person. Vi kombinerar träning, reflektion, teori och erfarenhetsutbyte. Fokus ligger på att jobba med och i sin egen vardag för att åstadkomma utveckling som är bestående och ger resultat.

Vi tränar ledare och chefer i att nå bättre resultat, få engagerade medarbetare, bli trygga och modiga ledare som hinner göra det dom verkligen vill och behöver.

För friskolorna erbjuder KRAFT Ledarutveckling
* Ledarutvecklingsprogram för chefer/skolledare/rektorer/lärare/andra ledare
* Utvecklingsprogram för styrelser
* Utvecklingsprogram för ledningsgrupper
* Tidsseminarium

Under 2020 bjuder vi in till två öppna ledarutvecklingsprogram som du som skolledare kan anmäla dig till (VD, skolchefer, rektor, bitr rektor), start våren eller hösten 2020.

 Programmet pågår i 6 månader med ett möte per månad

Innehåll
– Mitt ledarskap
– Mål och planer
– Tid och prioriteringar
– Jag som person – mitt beteende
– Att leda medarbetare
– Min fortsatta utveckling

Mötestider start hösten

Onsdag 21 oktober kl 13-16

Onsdag 18 november kl 13-16

Onsdag 20 januari kl 13-16

Onsdag 17 februari kl 13-16

Onsdag 17 mars kl 13-16

Onsdag 20 april kl 13-16

 

Anmäl dig till info@kraftledarutveckling.se senast 15 augusti

 

Pris:  För medlemmar i Friskolornas riksförbund 33.000 kr exkl moms (ordinarie pris 38.000 kr exkl moms).

Om du har några frågor kontakta:

Inga-Lill Holmgren, 070-6542865

Marianne Aava, 070- 5234332

info@kraftledarutveckling.se

Läs mer om KRAFT Ledarutveckling på www.kraftledarutveckling.se