Utbildning

Huvudmanna­utbildning

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten. Anmäl […]