KURS Huvudmanna­utbildning 17 oktober

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är endast öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Kursen är på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

När: 17 oktober 2019 09.00-16.30 kaffe från 08.30
Var: Sturegatan 11, Stockholm
Hur mycket: 1700kr exkl moms

Anmälan är stängd men det kommer ett nytt tillfälle i vår.

Tid

  

Plats

Sturegatan 11