Utbildning

Huvudmanna­utbildning

Är du ny som huvudman eller behöver du fräscha upp dina kunskaper? Huvudmannautbildningen är en kurs på basnivå där innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten. Anmäl dig här så skickar vi en Teamslänk dagen före […]